پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X
نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021012000 accreditation@health.gov.ir accreditation.behdasht.gov.ir
نظارت بر ادارت نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور(16031012100)
بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی(16021012102)
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور(16041012101)
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی(16061012103)
 
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری(18051012104)
اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور(16051012105)
دریافت فایل

 

ارائه پروانه موسسات سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021013000 parvaneh@health.gov.ir parvaneh.behdasht.gov.ir
 • صدور پروانه موسسات پزشکی(16021013000)
 • تمدید پروانه موسسات پزشکی(16021013101)
 • ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(16021013102)
 • اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی(16021013103)
 • لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم(16021013104
دریافت فایل

 

اطلاع رسانی ، ثبت نام و صدور گواهی های مرتبط با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پیام آوران بهداشت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021014000 temprecruit@mohme.gov.ir tarhreg.behdasht.gov.ir
 • تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(18041014100)
 • صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان(16031014101)
 • صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان(16031014102)
 • صدور گواهی معافیت(11021014103)
دریافت فایل

 

ارتقاء ، آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021015000 hep@behdasht.gov.ir iec.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021016000 accreditation@health.gov.ir shoushtarums.ac.ir/Comments-Suggestions
 
دریافت فایل

 

صدور کارت بهداشت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021017000 samaneh.jmb@gmail.com samanehjmb.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه ، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16041018000samaneh.jmb@gmail.com samanehjmb.behdasht.gov.ir
 • صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
 • صدور مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
دریافت فایل

 

ثبت گواهی ولادت و مرگ
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16021019000 aghamohamadi@health.gov.ir deathregistry.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

ثبت و نگهداری و بروزرسانی پرونده الکترونیک سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
160210120000 aghamohamadi@health.gov.ir sib.shoushtarums.ac.ir   دریافت فایل

 

سرویس های کدگذاری سلامت
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
160210122000 sepas@behdasht.gov.ir Coding.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش - آموختگان خارج ازکشور
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
18041023000 edd.facilities@Behdasht.gov.ir edd.behdasht.gov.ir   دریافت فایل

 

آموزش مداوم جامعه پزشکی
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
18051024000 edd.facilities@Behdasht.gov.ir ircme.ir   دریافت فایل

 

ارزشیابی بخشهاي آموزشی دستیار دانشگاههاي علوم پزشکی
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
18041025000 education@behdasht.gov.ir mep.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

برگزاری آزمون های علوم پزشکی
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
18041026000 education@behdasht.gov.ir jazb.shoushtarums.ac.ir
 • ثبت نام و برگزاری آزمون
 • اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها
 • ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی
 • برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
دریافت فایل

 

جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
10031028000 education@behdasht.gov.ir aac.behdasht.gov.ir
 
دریافت فایل

 

ثبت الکترونیک فرآورده های شیرخشک و غذای ویژه
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16061655103
 
دریافت فایل

 

انعقاد تفاهم نامه های دارویی برای بیماران خاص و صعب العلاج
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
1606159101
 
دریافت فایل

 

تهیه و بررسی عوارض ناخواسته داروها
شناسه خدمت پست الکترونیک لینک دسترسی به خدمت

زیر خدمات

دانلود
16051660100
 
دریافت فایل

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort