پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

آدرس:شوشتر-بلوار شهید شرافت-سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

تلفن:06136228926

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort