دات نت نیوک
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دفتر کارآفرینی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

ترکیب اعضای ستاد کارآفرینی دانشکده

-    ریاست دانشکده

-     معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی

-     معاونت درمان

-     معاونت آموزش ،تحقیقات فرهنگی دانشجویی

-    معاونت بهداشت دانشکده

-     معاونت غذا و دارو

-    مسئول خدمات پرستاری دانشکده