پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ضمن تشکر از شما خواهشمند است نظر، انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق فرم ذیل و در صورت امکان با اعلام مشخصات کامل به همراه شماره تماس ارسال نموده تا در حداقل زمان ممکن نسبت به بررسی و پاسخ با آن اقدام گردد. در صورت طرح شکایت از واحدهای مختلف جهت رسیدگی لازم، اعلام مشخصات، آدرس و شماره تلفن شما ضروری می باشد. در ضمن کلیه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما فقط توسط مسئولین دانشکده قابل رویت و بررسی خواهد شد.

فرم ثبت انتقادات و پیشنهادات
/body> y> /body> html>