پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

 

تلفن ستاد مرکزی:06136224242-06136224243

 

نمابر:06136228590-0613626185

 

کد پستی:64516-84534

 

پست الکترونیک:mail.shoushtarums.ac.ir

 

آدرس پورتال:shoutarums.ac.ir

 

نشانی: شوشتر-بلوار شهید شرافت-جنب سازمان امور مالیاتی-سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر