پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

انتخاب مسئول تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی شوشتر به عنوان دبیر تربیت بدنی منطقه جنوب غرب کشور (منطقه ۴)

محمد دانشگر| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

طی حکمی از سوی مهندس خدابنده لو مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، آقای یونس حسنکی مسئول تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی شوشتر به عنوان دبیر تربیت بدنی منطقه ۴ کشور انتخاب شد.

 

به گزارش وبدا شوشتر؛ مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حکمی با اشاره به برگزاری انتخابات تربیت بدنی مناطق ده گانه کشور، آقای یونس حسنکی مسئول تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی شوشتر را به عنوان دبیر تربیت بدنی منطقه ۴ کشور منصوب کرد 

تعامل و همفکری با مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های منطقه ۴ ، استفاده از ظرفیت های موجود برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی دانشجویی در دو بخش همگانی و قهرمانی ، در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است.


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort