پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ثبت نام و جذب بهورز در خانه بهداشت هایی که حد نصاب را کسب ننموده اند

محمد دانشگر| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به پیوست متن آگهی تکمیلی جذب بهورز بر اساس مصوبه کارگروه جذب بهورز مورخ 1399/06/12 جهت خانه های بهداشتی که حد نصاب را نداشته اند و خانه بهداشت خماس منشر شد . 

داوطلبان می توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 تا تاریخ 1399/07/02 با مراجعه به سایت    http://estekhdam.shoushtarums.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 

جهت دریافت آگهی و ثبت نام اینجا کلیک کنید 


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort