پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان و زایشگاه الهادی (ع)

وبدا شوشتر| مناقصه شوشتر | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره مناقصه 553

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شوشتر

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان و زایشگاه الهادی (ع) را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شوشتر – بلوار شهید شرافت – جنب سازمان امور مالیاتی – سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر ، شماره تلفن 36224242 – 36228660 یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتر به آدرس  www.shoushtar.ajums.ac.ir  مراجعه نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه :

  1. تصویر اساسنامه شرکت:لازم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد
  2. شرکت کنندگان باید دارای تائیدیه صلاحیت اداره کار را داشته باشند .
  3. شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه  باشند .
  4. شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل :کپی تمام صفحات  شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  5. شرکت کنندگان باید دارای استطاعت مالی باشند و حداقل 3 ماه توان مالی لازم جهت ارائه خدمت و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته باشند.

مهلت دریافت اسناد :  از 99/09/22 لغایت 99/09/27

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :  فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه   247752927  وشماره شناسه واریز 97051714323200058  بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان و زایشگاه الهادی (ع) 000/000/300 ریال است که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهر بانک به شماره حساب 249796880   بانک رفاه مرکزی  شوشتر  باشد و دارای اعتبار حداقل سه ماه و بنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود .

مهلت ارسال پیشنهادات : از 99/06/22 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/09/26 میباشد .

محل تحویل پیشنهادات : شوشتر خیابان رجایی غربی – بیمارستان الهادی (ع) – اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

زمان گشایش پیشنهادات : روز شنبه 99/09/29

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی www.shoushtar.ajums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 36228660-061 اداره قرارداد ها تماس حاصل فرمائید .                                           

  •                                                                                    : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی شوشتر .

مطالب مرتبط

Sort by: