پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

فراخوان مزایده اموال اسقاط بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

وبدا شوشتر| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر در نظر دارد اموال  پزشکی و غیر پزشکی اسقاط بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)  را به صورت برگزاری مزایده یک مرحله ای به فروش رساند ، داوطلبان شرکت در مزایده فوق الذکر می توانند از تاریخ شنبه 02/12/99 لغایت 06/12/99 جهت دریافت اوراق مزایده با مراجعه به سایت مناقصات و مزایدات دانشکده علوم پزشکی شوشتر به آدرس الکترونیکی : http://shoushtarums.ac.ir/  یا به صورت حضوری به مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده مراجعه نمایند.


مطالب مرتبط

Sort by: