پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

روند نزولی کرونا باعث عادی انگاری بیماری نشود 

⚛مهار کرونا مرهوم ایثار و تلاش بی وقفه کادر درمان است.

⚛روند نزولی بیماری منجر به عادی انگاری نشود.

⚛رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای تثبیت وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by: