پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

راههای پیشگیری از اعتیاد

۱ تا ۸ تیر ماه ، هفته مبارزه با مواد مخدر

راههای پیشگیری از اعتیاد

👈والدین گرامی: 

🔹برای پیشگیری از اعتیاد به یاد داشته باشید....

⛔️کنجکاوی از علل عمده گرایش نوجوان به مواد است ، به سوالات آنان با صبر و حوصله پاسخ دهید.

⛔️ به یاد داشته باشید کودکان از رفتار ما بیشتر از گفتار ما الگو می گیرند.

درباره عوارض و پیامد های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها صریح و بی پرده با نوجوانان خود گفتگو نمائید.

⛔️از اعمال خشونت ، نزاع ، تنش ، توهین ، مقایسه ، مجادله، تحقیر شخصیت ، تهدید ، سرزنش ، عیب جویی ، درگیری، کشمکش عاطفی و تنبیه فرزندان خود خودداری و با تامین روابط در منزل ، نسبت به برقراری ارتباط سالم با فرزندان مبادرت کنید.

⛔️احتمال مصرف مواد در نوجوانی که خانواده آنان دعوا ، اختلاف شدید و جر و بحث بین والدین وجود دارد دو برابر سایر نوجوانان دیگر می باشد.

👈نتایج مطالعات نشان می دهد: 

✅نوجوانی که با والدین خود رابطه صمیمی و عمیق دارند ، کمتر به سمت سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها گرایش پیدا می کنند.

✅فرزندان خانواده های سخت گیر – بی تفاوت – گسسته و پریشان درلب پرتگاه آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها می باشد.

✅نوجوانان با معانی دینی و اعتقادی ضعیف ، به راحتی در گرداب مواد مخدر و روانگردان ها وارد می شوند.

✅تقویت معنویت و باورهای مذهبی ، ارتقاء مهارت های اجتماعی و تاب آوری ، مهارت فرزند پروری و غنی سازی مناسب اوقات فراغت از مهمترین عوامل موثر در پیشگیری از مصرف مواد به شمار می رود.

✅بانوان، شش سال زودتر از مردان به وابستگی شدید به اعتیاد رسیده و درمان آنان سخت ترخواهد بود.

#تداوم رعایت شیوه نامه های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#فرزندبیشترنشاط_بیشتر

✅روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: