پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

پروتکل های بهداشتی محرم در ایام کرونا

پروتکل های بهداشتی محرم در ایام کرونا

◼️رعایت فاصله اجتماعی حداقل (۲ متر)

◼️استفاده از ماسک به صورت مستمر 

◼️برگزاری مراسم در اماکن و فضای باز

 ◼️کاهش ساعات برگزاری مراسم

◼️لطفاً تجمعات حداقلی در هیئت داشته باشید 

◼️استفاده از  زنجیر شخصی

◼️ نذری ها بسته بندی شده و بیرون بر باشند

◼️از زیراندازهای شخصی استفاده کنید

با رعایت پروتکل بهداشتی در ماه محرم اشاعه دهنده فرهنگ حسینی و عاشورایی باشیم

☑️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: