پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

کارگاه آموزشی سلامت سالمندان توسط دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد

کارگاه آموزشی سلامت سالمندان توسط دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد

به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت و با همکاری واحد تغذیه و واحدسلامت روان کارگاه آموزشی سالمندان ویژه گروههای هدف( پزشک ، ماما ، بهداشت خانواده) برگزارشد.

به گزارش وبدا شوشتر؛ در این کارگاه آموزشی دکتر نوبخت درخصوص بیماریهای شایع سالمندان نظیر فشارخون، دیابت، چربی خون و خطرسنجی سخنانی مطرح نمود. سپس پیرامون تن سنجی، افسردگی، سقوط و سرطان های شایع در سالمندان توسط کارشناسان تغذیه، سلامت روان و سالمندان آموزش هایی ارائه شد.

در پایان، شاخص های سالمندی به تفکیک مراکز و پایگاه ها توسط کارشناس سلامت سالمندان تحلیل و ارائه گردید.

 


مطالب مرتبط

Sort by: