پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

برای نخستین بار؛ نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب غرب کشور به میزبانی شوشتر برگزار شد

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| نشست مدیران تربیت بدنی کلان منطقه ۴ آمایشی | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
نشست مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی جنوب غرب کشور در سال 98 به میزبانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شده و در خصوص چگونگی برگزاری المپیاد ورزشی برای دانشجویان خانم بحث شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، بهبهان، آبادان و همچنین استان لرستان به میزبانی شهرستان شوشتر برگزار شد، مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دبیر مدیران تربیت بدنی جنوب غرب کشور درخصوص فعالیت های جاری حوزه تربیت بدنی دانشگاه ها و برنامه های عملیاتی این حوزه مطالبی را مطرح کرد.

پس از بررسی چگونگی برگزاری المپیاد های ورزشی مسابقات محلی و مشکلات احتمالی دانشگاه ها از سوی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب غرب کشور، محمد علی افشه، دبیر تربیت بدنی جنوب غرب کشور گفت: برای کامل کردن تیم ها می توان از ظرفیت انجمن های ورزشی استفاده کرد.

وی در خصوص برگزاری المپیاد همگانی مسابقات منطقه ای افزود: این المپیاد در سال های گذشته تک جنسیتی بود اما چند سالی است برای خانم ها برگزار می شود

افشه در پایان تصریح کرد: نشست دوم مدیران و کارشناسان جنوب غرب درهفته ی اول آبان برگزار می شود.

شایان ذکر است این برای نخستین بار بود که نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه ۴ آمایشی خارج از اهواز و به میزبانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort