پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مرکز جامع خدمات سلامت عرب حسن

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| مناقصه | | 0 نظر | | | |
نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد احداث مرکز جامع سلامت روستایی عرب حسن معاونت بهداشت این دانشکده را از طریق مناقصه عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتر به آدرس www.shoushtar.ajums.ac.ir مراجعه نمایند .
شرایط شرکت در مناقصه :
1- تصویر اساسنامه شرکت:لازم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد
2- شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای رتبه 3 یا 5 ابنیه را داشته باشد.
3- شرکت کنندگان باید دارای تائیدیه صلاحیت اداره کار را داشته باشند .
4- شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه باشند .
5- شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل :کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
مهلت دریافت اسناد : از 09/05/98 لغایت 14/05/98
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : فیش واریزی به مبلغ 000/000/1 ریال به شماره حساب بانک رفاه 247752927 وشماره شناسه واریز 97051714241700065 بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده
میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه احداث مرکز جامع سلامت روستایی عرب حسن به مبلغ 165/170/498 ریال است که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهر بانک به شماره حساب جام 247752927 و شناسه واریز97051714323200058 نزد بانک رفاه مرکزی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل سه ماه و بنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود .
مهلت ارسال پیشنهادات : از 12/05/98 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 20/05/98 میباشد .
محل تحویل پیشنهادات : شوشتر خیابان رجایی غربی – بیمارستان الهادی (ع) – اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر
زمان گشایش پیشنهادات : روز چهارشنبه 22/05/98
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی www.shoushtar.ajums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 36228660-061 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی شوشتر تماس حاصل فرمائید.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort