fa-IRen-US
X

گزارش تصویری/ کارمندان دانشکده علوم پزشکی شوشتر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند تجلیل شدند

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| روز کارمند تجلیل | | 0 نظر | | | |
کارمندان دانشکده علوم پزشکی شوشتر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند تجلیل شدند.

مطالب مرتبط

Sort by: