پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

کارگاه آموزشی خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار برگزار شد+گزارش تصویری

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| بهداشت حرفه ای کارغرمایان، | | 0 نظر | | | |
روز شنبه کارگاه آموزشی «خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار» با حضور کارفرمایان صنایع و شرکت ها جایگاه های سوخت ، ماسه شویی ها و بیمارستان های شوشتر در سالن همایش های ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، معاون بهداشت دانشکده در این جلسه گفت: مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برنامه‌ای تحت عنوان «خود اظهاری کارفرمایی» را در زمینه بهداشت کار به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده که این برنامه در دو حوزه صنایع و بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور لازم‌الاجراست.

دکتر نایب فدایی افزود: بر اساس این برنامه کارفرمایان صنایع و شرکت ها و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای باید ۱۶ ساعت دوره آموزشی را طی کرده و به‌عنوان ممیز خوداظهاری در سازمان خود فعالیت کنند و از آن‌جا که برنامه مذکور حساسیت خاصی دارد ، کارفرمایان باید چک لیست‌های این برنامه را در سازمان‌ها و صنایع تکمیل و ارائه دهند و بر اساس آن، اظهارنظر می‌شود که وضعیت بیمارستان‌هاو صنایع در زمینه بهداشت کار چگونه است.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره این است که کارفرمایان در امر بهداشت کار مشارکت کرده و خوداظهاری داشته باشند چراکه با انجام این روند، کارفرمایان در رفع نواقص مشارکت خواهند داشت و محیط‌های کار سالم و ایمنی برای کارکنان ایجاد خواهد شد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر همچنین اظهار کرد: این مسئولین آموزش‌های لازم را در زمینه‌های نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه درزمینه HSE ، توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSE ، شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، روانی، پیشگیری از وقوع بیماری‌های ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل در دوره‌های زمان‌بندی شده معین و نیز پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب هادریافت میکنند.


دکتر فدایی عنوان کرد: به موجب ماده 104 قانون کار، کارفرمایان مکلف به انجام همکاری های لازم در زمینه ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز می باشند، همچنین با افزایش آگاهی و مشارکت کارفرمایان از وقوع جرایم و تخلفات بهداشتی در محیط کار پیشگیری می گردد.
شایان ذکر است این جلسه با تصویب مصوباتی همراه بود که از آن جمله می توان به تکمیل چک لیست برنامه خود اظهاری کارفرمایان در کارگاههای درجه یک سه بار (هر چهار ماه یکبار )و در کارگاهای درجه دو و سه دو بار در سال (هر شش ماه یکبار )، بکارگیری و جذب افراد متخصص در زمینه بهداشت حرفه اي (منطبق بر تبصره یک مـاده 93 قـانون کـار) مـورد تأییـد معاونت بهداشت شهرستان)، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه، اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و شناسایی، اندازه گیري و ارزیابی آلاینده هاي محیط کار اشاره کرد.

مطالب مرتبط

Sort by: