پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر به روایت تصویر

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| دانشجویان نو ورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر دکتر فرهاد ابول نژادیان | | 0 نظر | | | |
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم مهرماه ثبت نام دانشجویان نورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر انجام شد.


مطالب مرتبط

Sort by: