پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

بازدید معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر از کارخانجات شهرداری

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| بازدید معاون بهداشت | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
بازدید معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر از کارخانجات شهرداری

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر از کارخانجات شهرداری شامل کارخانه آسفالت ، ماسه شویی و سنگ شکن در مناطق حاشیه شهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دکتر نایب فدایی در این بازدید استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و عوامل زیان آور محیط کار را بررسی و انتظارات معاونت بهداشت را از کارفرمای این کارخانجات بیان کرد.

انجام معاینات طب کار و تهیه کارت سلامت شغلی برای کلیه شاغلین، تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب شامل کفش ایمنی ، ماسک تنفسی، گوشی حفاظتی و لباس کار مناسب و استفاده از آنها هنگام کار، بهسازی سرویس بهداشتی با شرایط بهداشتی، نصب تهویه و فلش تانک و تهیه سطل زباله، احداث حمام بهداشتی، نصب دستشویی بهداشتی، بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای و تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارسال یک نسخه از مصوبات کمیته به معاونت بهداشت، تهیه جعبه کمک های اولیه و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت های خصوصی دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی از جمله مواردی بود که فدایی در این بازدید بر آن تاکید کرده و رفع نواقص و مشکلات را در این حوزه خواستار شد.

شایان ذکر است در این بازدید مسئول واحد و کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشت نیز حضور داشتند.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort