پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

نشست فصلی مشترک دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان با سازمان بیمه سلامت خوزستان به روایت تصویر

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| گزارش تصویری بیمه سلامت نشست فصلی مشترک دانشگاه های علوم پزشکی | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
گزارش تصویری نشست فصلی مشترک دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان با سازمان بیمه سلامت خوزستان که صبح امروز با حضور مدیر کل بیمه سلامت خوزستان و معاونین این اداره کل، رئیس و معاونین دانشکده علوم پزشکی شوشتر، معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی استان و برخی کارشناسان در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار شد.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort