پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

کمیته اچ.اِس.آر (HSR) معاونت بهداشت برگزار شد

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| کمیته اچ.اس.آر HSR | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
کمیته اچ. اِس.آر (Health System Research) دانشکده علوم پزشکی شوشتر با حضور معاونین اجرایی و فنی و جمعی از اعضای محترم هیئت
علمی ،مدیران و مسئولین معاونت بهداشت شوشتر، برگزار شد.

به گزارش وبدا شوشتر، نائب فدائی معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در نشست کمیته HSRشوشتر اظهار داشت: امروزه نظامهای
سلامت، به دلیل تغییرات مختلفی که در جوامع انسانی ازجمله رشد جمعیت، تغییرات هرم جمعیتی و گرایش به سمت
سالمندی، ظهور بیماریهای نوپدید و بازپدید، ورود فناوری های جدید، گرایش به سمت تخصصی شدن خدمات سلامت
و ... اتفاق افتاده است به نظام ً های کاملا پیچیده ای تبدیل شده اند.

وی افزود: چنین پیچیدگی
ساختاری، نظامهای سلامت را با انبوهی از چالش ها و مسائل مدیریتی مواجه ساخته است. دراین بین، پژوهش میتواند
نقش بسزایی را از طریق تولید دانش، اطلاع رسانی و ارائه رهنمود در راستای حل مشکلات نظام سلامت ایفا کند.

وی گفت: اصولا هر نوع پیشرفت و توسعه ای ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، درنتیجه سرمایه گذاری در بخشهای تحقیق و توسعه است. حجم گسترده پژوهش های علمی و کاربردی در کشورهای توسعه یافته گویای این واقعیت است. به همین منظور تقویت فرهنگ
پژوهش نیاز ضروری حوزه اجرایی بهداشت می باشد.

دکتر فدایی در رابطه با هدف این کمیته گفت: تعیین اولویت های پژوهشی براساس نیازسنجی های انجام شده ،
هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت ، تشویق و توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت در زمینه پژوهش و تحقیق ، شناسایی مشکلات
بهداشتی اجرایی در حوزه بهداشت و از بین بردن شکاف بین دو حوزه اجرا و پژوهش
می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: امید است ، فرایند نیازسنجی واقعی ، اجرای طرح های کاربردی و از همه مهمتر ،بهره برداری
علمی و بستر سازی برای کاربرد نتایج پژوهش ها در معاونت بهداشت عملیاتی و اجرا شود.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort