en-USfa-IR
X

سرپرست مدیریت داخلی "بیمارستان محلی شعیبیه" منصوب شد

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| گوریه شعیبیه بیمارستان محلی شعیبیه سرپرست مدیریت | | 0 نظر | | | |

🔺به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، طی حکمی از سوی مهندس رضا رجبی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی شوشتر، آقای "سجاد کعبی مفرد" بعنوان "سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان محلی شعیبیه" منصوب شد.

🔺 شایان ذکر است "سجاد کعبی مفرد" از نیروهای توانمند و بومی منطقه شعیبیه و از پرسنل باسابقه دانشکده علوم پزشکی شوشتر می باشد.


مطالب مرتبط

Sort by: