پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

فراخوان مزایده اموال پزشکی و غیرپزشکی اسقاط بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر در نظر دارد اموال پزشکی و غیر پزشکی اسقاط
بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) را به صورت برگزاری مزایده یک مرحله ای به فروش
رساند،داوطلبان شرکت در مزایده فوق الذکر می توانند از تاریخ شنبه 10 / 12 / 98 لغایت
14 / 12 / 98 با مراجعه به اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده اسناد و اوراق مزایده را دریافت نمایند.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort