پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

سیزده به در امسال را درخانه بمانیم

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| کرونا کورونا ویروس | | 0 نظر | | | |
وب‌دا شوشتر؛

سیزده به در امسال را درخانه بمانیم

عامل شیوع کرونا در موج دوم نباشیم

(روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر)

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort