پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

وبدا شوشتر؛ در مورد فاصله گذاری اجتماعی چه می دانید؟

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
قطع کننده زنجیره انتقال باشیم.

حداقل ۱/۵ متر فاصله را تحت هر شرایطی در محیط بیرون رعایت کنیم.

صحبت رو در رو را تا حد امکان کاهش دهیم.

کارهای مربوط به خرید، بانکی و اداری را در ساعات شلوغ انجام ندهیم.

کرونا را شکست میدهیم
تا حد امکان درخانه بمانیم

لطفاً تصاویر فوق را دانلود و اشتراک گذاری کنید

(روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر)

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort