پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

گزارش تصویری راه اندازی بخش نمونه گیری کرونا در مرکز خدمات سرپایی ۱۶ ساعته کرونا شهرستان شوشتر

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| کرونا آلودگی با کورونا کورونا ویروس | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در راستای اجرای طرح نمونه گیری و با هدف شناسایی موارد مشکوک به کرونا یا موارد فاقد علایم که طی غربالگری تلفنی یا مراجعه حضوری به مرکز خدمات سرپایی ۱۶ ساعته کرونا در شهرستان شوشتر مراجعه می کنند، بخش نمونه گیری کرونا را در این مرکز راه اندازی کرد.

شایان ذکر است این مرکز در خیابان طالقانی، روبروی عباسیه سیدمحمد شاه واقع شده است.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort