پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X
خانم دکتر کبری شاه منصوری
رئیس دبیرخانه هیات امناء
چارچوب کلی وظایف دبیرخانه هیات امنای دانشکده

 

 • همکاری و فعالیت با ریاست دانشکده جهت اقدامات و تکالیف مرتبط با مصوبات هیات امناء و مشارکت حسب نیاز با معاونین ذیربط و نیز مشارکت و مساعدت در برگزاری و پیگیری اقدامات 
 • برنامه ریزی و هماهنگی در تدوین پیشنهادات و دستور جلسات هیأت امناء دانشکده و مشارکت با دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع در تدوین دستورالعمل ها، دستورات مشترک و تنظیم صورتجلسات ، جمع آوری مستندات مصوبات و... و اخذ تاییدیه اولیه پیشنهادات قابل طرح در جلسه از دبیرخانه مرکزی هیات امنا در وزارت متبوع
 • برگزاری  جلسات  هیات امنای دانشکده حسب  ضرورت  با نظر ریاست موسسه بصورت فوق العاده یا عادی  خارج از جلسات برنامه ریزی شده سالیانه توسط دبیرخانه مرکزی وزارت متبوع و فراهم نمودن امکانات لازم در ارسال مستندات کامل جلسه به اعضا با فاصله زمانی مناسب (حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه) و دبیرخانه مرکزی
 • مطالعه، هماهنگی و همکاری در تدوین برنامه ها و سیاستهای دانشگاه با مبادی ذیربط بخشی و فرابخشی در راستای سیاستهای کلان و تسری آنها در مصوبات هیأت امناء 
 • هماهنگی ومشارکت با مدیریت مالی و مدیریت بودجه دانشکده در تنظیم وتهیه جداول و گزارشات بودجه ای و مالی، هماهنگی در راستای مصوبات هیأت امناء و پیگیری نهایی نمودن جداول پیشنهادی جهت تصویب در فصل بودجه ریزی و مشارکت در ارائه گزارشات مالی و حسابرسی حسب نیاز و مورد در هیات امناهای دانشکده
 • مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی در پایش و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امناء، ارزیابی عملکرد آن و ارائه گزارش
 • مشارکت و همکاری با معاونت ها و واحدهای تخصصی زیر مجموعه دانشکده بمنظور برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات ومستندات و پیشنهادات جهت تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب آن در هیأت امناء دانشکده 
 • برنامه ریزی جلسات هیأت امناء و برگزاری جلسات و مشارکت و پیگیری در تنظیم، اصلاح و تائید امضای صورتجلسات، گزارشات عملکرد، حسابرسی، جداول بودجه و مالی و... با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط دانشکده
 • بازنگری و مطالعه دستورالعمل ها، قوانین مرتبط ، جداول مالی واداری و ارائه اصلاحات در زمینه های مدیریت و فعالیتهای دانشکده مرتبط با مصوبات هیأت امناء
 • مستند سازی و طبقه بندی اطلاعات وایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای هیأت امناء، دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع
 • هماهنگی در راه اندازی و فعالیت کمیته های تخصصی هیأت امناء در سطح دانشکده در راستای مصوبات، پیشنهادات، تکالیف جلسات هیأت امناء و نیازهای کارشناس دانشکده

 

کلیات وظایف و فعالیت رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه :

 

رئیس دبیرخانه دائمی و مشاور ریاست دانشکده وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط  فعال و کارشناسی  مستمر بین اعضای هیأت امناء، دبیرخانه مرکزی و تمامی معاونین و مشاورین دانشگاه را داشته وجهت یافتن راهکارهای اجرایی مناسب و اطمینان از انجام تکالیف مختلف مندرج در صورتجلسات هیأت امناء پیگیری مناسب را حسب مورد بعمل می آورد و درضمن زیر نظر ریاست دانشکده به منظور اطلاع از کلیه اقدامات در سطح دانشکده و مشارکت در تهیه گزارشات، پیش نویس مصوبات، ثبت و پیگیری تصمیمات و سیاستگذاری های اتخاذ شده در جلسات هیأت امناء، بعنوان عضو ثابت در کلیه جلسات هیأت رئیسه، شوراهای معاونین ومدیران و حسب مورد جلسات کمیته های تخصصی شرکت می نماید.

 

رئیس دبیرخانه دائمی موظف است گزارشات دوره ای در خصوص اجرایی شدن مصوبات هیأت امناء، بودجه و عملیات مالی و حسابرسی را با هماهنگی ریاست ه دبیرخانه مرکزی و کلیه اعضای هیأت امناء ارائه و برنامه ریزی لازم را جهت حضور اعضای محترم هیأت امناء در سطح دانشکده خارج از زمانهای شرکت در جلسات وایجاد ارتباط با سطوح مختلف مدیریتی به منظورآشنایی هر چه بیشتر اعضاء با شرایط و وضعیت دانشکده به دفعات لازم در طول سال بعمل آورد.

 

درضمن مستندسازی و ایجاد بانک اطلاعات از مصوبات، گزارشات و عملکرد وآخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبات از مهمترین اقدامات دبیرخانه می باشد. 

 

کلیات وظایف و فعالیتهای کارشناسان دبیرخانه

 

کارشناس یا کارشناسان دبیرخانه ( ترجیحاً و حسب تشخیص ریاست دانشگاه در دانشگاههای بزرگ ۲ نفر - در دانشگاههای کوچکتر 1 نفر و در دانشکده های تیپ 3  تا دو نفر حسب نیاز) علاوه بر اجرای وظایف ودستورات ناشی از مسئولیت‌های مشاور و رئیس دبیرخانه دائمی می بایست از توان و آگاهی لازم جهت مباحث بودجه ای، مالی، قوانین ومقررات هیأت امناء، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و نیز آشنایی کامل با رایانه برخوردار باشند تا بتواند ضمن ارتباط و همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه در ثبت و گزارش دهی داده ها، تنظیم جداول ونیز پالایش مصوبات پیشنهادی با انجام مطالعات کارشناسی و مطابقت با قوانین و مقررات مرتبط ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات و حضور کارشناسی در کمیته های تخصصی هیأت امناء تحت نظر و با مدیریت رییس دبیرخانه اقدام نمایند. حداقل مدرک تحصیلی برای این مسئولیت کارشناسی می‌باشد.

معرفی

1-کارشناس پرستاری

2-کارشناس ارشد جامعه شناسی

3-دکتری مدیریت

 
سوابق اجرایی
 • 1سرپرست دبیرخانه هیات امنا از مهرماه 1400
 • 2مشاور امور بانوان دانشکده علوم پزشکی از 95 تا کنون
 • 3رئیس بیمارستان الهادی از 84 تا 96
 • 4مدیریت بیمارستان الهادی از 97 تا 1400
 • 5مدیر اجرایی دانشکده علوم پزشکی 1390
 • 6رئیس خدمات پرستاری 94 تا 95
 • 7عضو جامعه پزشکی شهرستان
 • 8عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده از 97 تاکنون
 • 9عضو کمیته ترویج عفاف و حجاب از 97 تاکنون
 • 10عضو تیم مدیریت آموزش بیمارستان
 • 11مسئول ستاد رها 84-85
 • 12دبیر طرح تحول سلامت 93-94
 • 13بازرس بسیج جامعه پزشکی 87-90
 • 14عضو هیات نظارت بر دوره های انتخابات نظام پرستاری 90-94-98
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره نمابر: (+98) - 061- 36228590

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر