پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X
امین چهارلنگی سردارآبادی
کارشناس مسئول دفتر حقوقی
 
سوابق و مسئولیت ها
  • 1کارشناس مسئول دفتر حقوقی از سال 90 تاکنون  
  • 1کارشناس ارشد حقوق خصوصی  
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 362212995

شماره نمابر: (+98) - 061- 36228590

پست الکترونیک: mail@shoushtarums.ac.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - ضلع غربی چهارراه شهید رجایی- بیمارستان الهادی - ساختمان شماره 2 ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر