پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X
دکتر مجتبی کلانتر
دکتر مجتبی کلانتر
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
معرفی
  • 1 ریاست دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • 2 دکترای تخصصی سم شناسی/داروشناسی
 
سوابق و مسئولیت ها
  • 1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • 1 معاون آموزش ، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی

اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره دفتر ریاست: (+98) - 061- 36212660

پست الکترونیک: mail@shoushtarums.ac.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر