پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ترکیب اعضای ستاد کارآفرینی دانشکده

-    ریاست دانشکده

-     معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی

-     معاونت درمان

-     معاونت آموزش ،تحقیقات فرهنگی دانشجویی

-    معاونت بهداشت دانشکده

-     معاونت غذا و دارو

-    مسئول خدمات پرستاری دانشکده

 
 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort