پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X


تفاهم نامه ها :
ستاد کارافرینی دانشکده به منظور حمایت از کارآفرینی و حمایت تشکیل شرکت های دانش بنیان اقدام به تنظیم و امضای تفاهم نامه با مراکز و سازمانهای مرتبط با این حوزه  نموده است شامل:

-    بنیاد نخبگان استان خوزستان
-    مرکز رشد فناوری های نوین جهاد دانشگاهی اهواز
-    اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort