پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهي پذيرش و استخدام بهورز

خانم سیده بشری موسوی| آزمون استخدامی آزمون،بهورزی | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شوشتر براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد با توجه به مفاد بخشنامه شماره 2282/101/د  مورخ 9/9/98 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و مصوبات شماره6/25/د/1400 مورخ 4/1/1400و 1782/25/د/1400 مورخ 4/2/1400هیات رئیسه این دانشکده تعداد 4 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق امتحان تخصصي، عمومی،  مصاحبه و گزينش براي پذيرش در رشته شغلي بهورز  به صورت قراردادي در محل های تعیین شده به شرح جدول ذيل استخدام نمايد.

جهت دریافت متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید.


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort