پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ویدئوهای راهنمای کار با سامانه سامح

خانم سیده بشری موسوی| سامح | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

سامانه کشوری مدیریت بازرسی بهداشت محیط و کار(سامح) توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی طراحی و در مرحله بارگذاری اطلاعات می‌باشد. 
آدرس سامانه:  https://sameh.behdasht.gov.ir

برای دریافت ویدئوهای راهنمای کار با سامانه سامح، به شرح زیر کلیک نمایید:

فایل ویدئو راهنمای کار با سامانه – قسمت اول:

 

فایل ویدئو راهنمای کار با سامانه - قسمت دوم: 


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort