پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

اعلام نتایج نهایی آزمون " نگهبان _ سرایدار "

خانم سیده بشری موسوی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

                                           اطلاعیه

                                      12 / 07 / 1400

                     اعلام نتایج نهایی آزمون " نگهبان _ سرایدار "

      مراکز خدمات جامع سلامت روستایی عرب حسن و زویه

    

                      مرکز عرب حسن : حمید نعیمه زاده

                      مرکز زویه :        مهدی تقوی مهر

 

    پذیرفته شدگان لازم است روز شنبه مورخ  17 / 07 / 1400 جهت انجام مراحل بعدی به سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر - اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی مراجعه نمایند.


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort