پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

هرگز آنتی بیوتیک های زیر را خود سرانه و بدون تجویر پزشک مصرف نکنیم

شجاعت پورصدیقی| غذا و دارو آنتی بیوتیک | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

جهت اطلاع و پیشگری؛

هرگز آنتی بیوتیک های زیر را خود سرانه و بدون تجویر پزشک مصرف نکنیم

#سفکسیم
#سفالکسین
#کوا آموکسی کلاو
#آزیترو ماسین
#پنی سیلین

مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort