پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی تمدید دعوت به شرکت در مزایده 

شجاعت پورصدیقی| تاکسی؛ الهادی | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد تاکسی سرویس بیمارستان و زایشگاه الهادی(ع) به متراژ 50 متر مربع را به صورت اجاره از طریق انجام رقابت مزایده به  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.لذا در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری1400/09/06به واحد پشتیبانی دانشکده مراجعه نماید و یا با شماره تلفن 36228660-061 تماس حاصل فرمائید.

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort