پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

راه اندازی سامانه مدیریت دانش در سطح وزارت بهداشت

خانم سیده بشری موسوی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت دانش در سطح وزارت بهداشت به آدرس km.behdasht.gov.ir و لزوم ثبت نام پرسنل و مدیران دانشکده در سامانه مذکور و اهمیت آن در برنامه های عملیاتی HOP مقتضی است اقدام لازم به عمل آید.


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort