پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه واکسیناسیون در همایش وحدت اقوام استان خوزستان در شهر شهید شرافت

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه واکسیناسیون در همایش وحدت اقوام استان خوزستان در شهر شهید شرافت

به همت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در همایش وحدت اقوام استان خوزستان ایستگاه واکسیناسیون برقرار شد و خدماتی به مردم ارائه داده شد. 

برای جلوگیری از شروع سویه جدید اومیکرون حتما تسریع در تزریق واکسیناسیون در اولویت مردم باشد و مردم هرچه سریع تر واکسیناسیون خود را تکمیل کنند.

#برایهمبمانیم

#واکسیناسیون_حداکثری

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort