پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

گزارش تصویری از حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر به همراه معاونین، مدیران، پرسنل و مدافعان سلامت در روز جهانی قدس

گزارش تصویری از حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر به همراه معاونین، مدیران، پرسنل و مدافعان سلامت در روز جهانی قدس


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
/body>