پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

اجرای "طرح عدالت و تعالی نظام سلامت" در راستای اسناد بالادستی و رفع نابرابری ها در حوزه سلامت

وزیر بهداشت اعلام کرد: 

اجرای "طرح عدالت و تعالی نظام سلامت" در راستای اسناد بالادستی و رفع نابرابری ها در حوزه سلامت

تشریح ویژگی و رویکردهای مهم "طرح عدالت و تعالی نظام سلامت"

http://behdasht.gov.ir/X3n8

#بهترین واکسن دردسترس ترین_واکسن
#فرزندبیشترنشاط_بیشتر
 www.behdasht.gov.ir

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body>