پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

هفته ملی جمعیت گرامی باد

مریم جلودارپور| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

هفته ملی جمعیت گرامی باد 

۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ایران جوان بمان
#بهترین واکسن دردسترس ترین_واکسن
#فرزندبیشترنشاط_بیشتر
 www.behdasht.gov.ir

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body>