پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

🔹ایران، جوان بمان؛

مقابله با سالمندی

مقابله با سالمندی جمعیت یک تکلیف شرعی است و وظیفه جهادی همه حوزه ها است

# فرزند بیشتر 

# جمعیت جوانتر 

# زندگی بهتر 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: