پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی شوشتر و اداره دامپزشکی از قصابی ها و رستوران ها به روایت تصویر

بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی شوشتر و اداره دامپزشکی از قصابی ها و رستوران ها به روایت تصویر

به منظور پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو، کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و اداره دامپزشکی شهرستان‌شوشتر از قصابی ها، کبابی ها و رستوران ها بازدید کردند.

به گزارش وبدا شوشتر؛ در این بازرسی های مشترک پیرامون پیشگیری از تب کریمه کنگو، رعایت بهداشت گوشت، استفاده از وسایل حفاطت فردی، تامین دمای مناسب جهت نگهداری گوشت آموزش هایی ارائه می شود. 

شایان ذکر است این بازرسی ها جهت افزایش آگاهی در خصوص تب کریمه کنگو و تامین سلامت عمومی همچنان ادامه دارد.

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>