پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

روز حراست گرامی باد

امام صادق(ع):

در اداره حکومت تنها شناخت و پذیرفتن آن کافی نیست، بلکه باید اسرار را از دسترس دشمن و افراد غیر مجاز خودی محفوظ نگهدارید.

💠روز حراست گرامی باد


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by: