پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

اطلاعیه فراخوان تاسیس داروخانه در شهر سرداران

     

با توجه به نیاز مبرم شهر سرداران واقع در شهرستان شوشتر به خدمات دارویی، بدینوسیله به اطلاع می رساند داروسازان واجد شرایط تاسیس داروخانه (مطابق با ماده 3 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها و ضوابط مربوطه) که مایل  به تاسیس داروخانه در شهر سرداران از توابع شهرستان شوشتر می باشند ضمن ثبت درخواست خود در سامانه امور داروخانه ها (HIX) حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ صدور این فراخوان لغایت 1401/04/14 جهت تکمیل مدارک به مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر ، واحد امور داروخانه ها مراجعه نمایند.

حداقل امتیاز متقاضی جهت تاسیس: 2000

            جمعیت:11669 نفر

            امتیاز سالانه: 105

آدرس: شوشتر، خیابان رجایی غربی، انتهای بیمارستان الهادی، ساختمان مرکزی شماره 2 علوم پزشکی، طبقه اول، مدیریت غذا و دارو – تلفن: 06136212999


مطالب مرتبط

Sort by: