پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

نمی خوام تنها باشم

نمی خوام تنها باشم

#فرزند بیشتر
#جمعیت جوانتر
#زندگی بهتر
#نشاط بیشتر

✅روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by: