پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

پایش و ارزیابی عملکرد حوزه نظارت بر مواد غذایی مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر

با حضور بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (قطب۴ کشور) انجام شد؛

پایش و ارزیابی عملکرد حوزه نظارت بر مواد غذایی مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر

با حضور بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (قطب۴ کشور) عملکرد اداره نظارت و ارزیابی بر مواد غذایی و آشامیدنی مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر مورد پایش قرار گرفت.

به گزارش وبدا شوشتر: دکتر کسری افشاری سرپرست اداره نظارت و ارزیابی بر مواد غذایی و آشامیدنی مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتراظهار کرد؛ در راستای ارزیابی عملکرد و پایش معاونت‌های غذا و دارو، بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (قطب۴ کشور) با هدف بررسی مستندات و ارزیابی عملکرد در مدیریت غذا و دارو شوشتر حضور یافتند.

وی افزود: بر اساس این گزارش، در این برنامه تیم بازرسی ضمن بررسی مستندات، عملکرد اداره نظارت و ارزیابی بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شوشتر را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.

سرپرست اداره نظارت و ارزیابی بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: در این پایش کلیه مستندات و اقدامات اعم از بازدیدها، اجرای طرح PMS کشوری، PRPs کارخانجات تحت پوشش این مدیریت و روند اجرای طرح تشدید نظارت بر فرآورده‌های لبنی و گوشتی و همچنین پایش سموم محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

افشاری بیان کرد: در ادامه این برنامه تعدادی از واحدهای تولیدی مواد غذایی تحت نظارت این مدیریت توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازرسی بعمل آمد.

شایان ذکر است در پایان برنامه بازرسان قطب ۴ کشوری به همراه سرپرست اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر و کارشناس مسئول بازرسی دانشکده طی جلسه‌ای به جمع‌بندی و بحث و تبادل‌نظر در خصوص عملکرد واحدهای ذی‌ربط پرداخته و در کل نتایج حاصل از ارزیابی و پایش مجموعه را مثبت اعلام نمودند.

 


مطالب مرتبط

Sort by: