پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان الهادی (ع) مرداد ماه ۱۴۰۱

برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان الهادی (ع) مرداد ماه ۱۴۰۱

#برای هم بمانیم
#همه باهم علیه کرونا
#من واکسن میزنم
#من ماسک میزنم
#نوبت چهارم واکسن_کرونا
#روزه_داری
#دزسوم واکسن_کرونا
#تهویه_مناسب
#فاصله فیزیکی مناسب
#ویتامینD

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: