پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

امسال برای مراقبت از سلامتی خودت چه قولی به خودت میدی؟!

۲ مرداد، روز جهانی خود مراقبتی؛

💢_امسال برای مراقبت از سلامتی خودت چه قولی به خودت میدی؟!

#برای_ هم_بمانیم
#قول خودمراقبتی
#نشاط_ بیشتر

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by: