پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

فراخوان تاسیس داروخانه در شهر عرب حسن

شجاعت پورصدیقی| داروخانه شهر عرب حسن دانشکده علوم پزشکی شوشتر شجاعت پورصدیقی | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

    بدینوسیله به اطلاع همشهریان گرامی می رساند داروسازان واجد شرایط تاسیس داروخانه (مطابق با ماده 3آیین نامه تاسیس،ارائه خدمات و اداره داروخانه ها و ضوابط مربوطه )که مایل به تاسیس داروخانه در شهر عرب حسن، از توابع شهرستان شوشتر می باشند تقاضا می شود ضمن ثبت درخواست خود در سامانه امورداروخانه ها((HIX حد اکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این فراخوان لغایت 11/05/1401 جهت تکمیل مدارک خود به مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر،واحد امور داروخانه ها مراجعه نمایند.

  

شرایط خاص تاسیس داروخانه طبق تبصره 2 ماده 4 آیین نامه تاسیس و اداره امور داروخانه ها در منطقه مربوطه:

- تاسیس بر اساس اولویت امتیاز بیشتر متقاضیان ، با حداقل امتیاز 2000 و رعایت سایر ضوابط امکان پذیر است.

- داروخانه قابل جا به جایی به خارج از منطقه اولیه تاسیس نیست.

-داروخانه قابل ابطال نیست مگر داروخانه دیگر در آن منطقه تاسیس گردد.

-امکان واگذاری داروخانه به داروساز دیگر پس از گذشت 3 سال از تاریخ تاسیس داروخانه، مقدور می باشد.

-امکان تاسیس داروخانه برای داروسازان عمومی و تخصص که تعهد خدمت به دانشگاه دارند بنا به صلاح دید دانشگاه مربوطه امکان پذیر است .

امتیاز سالانه شهر عرب حسن: 105 امتیاز

جمعیت شهر عرب حسن: 2824 نفر

 

  آدرس جهت تحویل مدارک: شوشتر خیابان رجایی غربی انتهای بیمارستان الهادی ،ساختمان مرکزی شماره 2علوم پزشکی،طبقه اول، مدیریت غذا و دارو،  تلفن 06136212999


مطالب مرتبط

Sort by: